Úvod
Stanovy
Zmluva
Orgány
Hospodárenie
Neznámi vlastníci
Oznamy
Kontakt

  Ponúkam členom Urbáru na predaj svoj podiel:

 Kamenský Július, Sušany 16, 980 12 Hrnč. Zalužany
  o výmere 2663 m2.

  P
onuky zasielajte na email  urbar.dh@gmail.com , alebo na adresu

  Urbár, poz spol. Detvianska Huta, Detvianskla Huta 102,

  962 05  Hriňová do 30.09.2019©2006 Miroslav Krpelan d3t